PELIMUSIIKKI

Pelilinjan tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia itsenäisesti pelimusiikkialalla, sekä valmentaa opiskelijaa jatko-opintoihin pyrkimiseen. Vuoden aikana käydään läpi muun muassa seuraavia aiheita: sävellys, sovittaminen, orkestrointi, musiikkiohjelmistojen käyttö, samplekirjastojen käyttö ja luominen, äänisuunnittelu (syntetisaattori (subtractive, FM, Additive, Wavetable), audion manipulointi, efektit), miksaus (perusteet ja luovuus), pelien ja pelimusiikin historia, musiikin teoria ja masterointi. Lisäksi kurssin aikana tutustutaan Unity -ohjelmiston perusteisiin ja ääniominaisuuksiin.

Lue lisää…

POP & ROCK 

Pop & Rock -linjan tarkoituksena on tukea opiskelijan persoonallista musiikillista ilmaisukykyä ja antaa valmiuksia jatko-opintoihin pyrkimiseen. Linja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää soitto- ja/tai laulutaitoaan, lavaesiintymistään, musiikin teorian tuntemustaan, biisintekotaitojaan sekä musiikkiteknologian hallintaa.

Lue lisää…

TEATTERI & MASKEERAUS 

Teatteri & Maskeerauslinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietoa ja osaamista teatterin eri osa-alueista. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä teatterialan ammattikoulutukseen tai syventää taitoja esim. teatteriharrastusta varten.

Lue lisää…

MUSIIKKITEKNOLOGIA

Linja painottuu kahteen pääalueeseen: studiotoimintaan ja live-äänentoistoon. Opintoihin kuuluu myös tutustuminen live-esityksissä käytettävään valokalustoon. Tarjolla on laadukasta, käytännönläheistä opetusta paitsi itse pääaineesta myös siihen liittyvän osaamisen markkinoinnista ja alaan liittyvästä yrittäjyydestä.

Lue lisää…

MUSIIKKILINJA

Musiikkilinjan tarkoituksena on tukea opiskelijan persoonallista musiikillista ilmaisukykyä ja lisätä tietämystä musiikista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Linja on tarkoitettu ensisijaisesti työelämästä vapautuneille musiikin harrastajille, joilla on palo syventää omia tieto–taitojaan musiikista.

Lue lisää…

ELEKTRONINEN MUSIIKKI & BIISINTEKO

Linjan aikana panostetaan opiskelijan oman tekemisen ja luovuuden tukemiseen. Linjan tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia itsenäisesti musiikkialalla, sekä valmentaa opiskelijaa jatko-opintoihin pyrkimiseen. Tarjolla on laadukasta, käytännönläheistä opetusta paitsi itse pääaineesta myös esim. siihen liittyvän osaamisen markkinoinnista, musiikin teoriasta ja alaan liittyvästä yrittäjyydestä.

Lue lisää…

TANSSILINJA

Tanssilinjan tavoitteena antaa antaa opiskelijalle vahva pohjatieto tanssin ja liikunnan parissa sekä koulutus toimii hyvänä pohjana myös haettaessa esim. liikunta-alalle opiskelemaan, tanssi-tai ryhmäliikunnan lisenssiohjaajaksi, liikuntaneuvojaksi ja personal traineriksi.

Lue lisää…